ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਦਿਨ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ: ਤੁਹਾਡੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ MVPs

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਐਮਵੀਪੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲੌਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ: ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੌਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਾਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ-ਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਿਪੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਕਥਾਮ: ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੌਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਉ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਰਹਿਤ ਰਹੇ!

ਸਾਡੇ ਆਲ-ਸਟਾਰ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ!

ਅਾੳੁ ਗੱਲ ਕਰੀੲੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ

×
pa_INPanjabi